- Vergaderdata -

Wijkraad `t Pathmos
vergadert in 2021 op de volgende data:

  • ...wordt nog bekend gemaakt

  • Vanaf 20.00 uur kunt u de vergadering bijwonen in de Pathmosschool, Spinnerstraat 29


    Wijkraad `t Pathmos